Tento formulár slúži ako úvodný spôsob komunikácie s obchodným oddelením. Formulár obdrží recepcia hotela, ktorá overí dostupnosť voľných ubytovacích jednotiek/sály. Následne Vás vyzve k potvrdeniu objednávky emailom. Po potvrdení emailu sa objednávka ubytovania stáva záväznou.